"Het gaat wel over ons bedrijf"

LandRaad

ADVIES, TAXATIE EN BEMIDDELING VOOR HET LANDELIJK GEBIED

Projecten LandRaad

Reviews

 

Albert Hassink

“Ik ben trots op onze nieuwe Natuurboerderij Villa Bakhuis en zeer tevreden over de dienstverlening van Frans Kütschruiter”.

 

Frans Reuvers

“Mijn bedrijf lag volgens het Bedrijvenpark Medel behoorlijk in de weg, dus moest ik opkrassen naar elders. Ik kreeg een tip om LandRaad in Arnhem eens te bellen voor advies. Nou, daar heb ik geen spijt van gehad; die jongens hebben echt verstand van zaken. Petje af!”

 

lees hier meer ervaringen

Wat is onteigening eigenlijk?

Aantasting van eigendom is een zeer ingrijpende zaak, zeker als het gaat om uw bedrijf, woning of uw grond. Onteigening biedt de overheid de wettelijke mogelijkheid uw eigendom (uiteindelijk) met dwang te ontnemen. Gelukkig komt dat maar weinig voor in ons land; meestal lossen partijen de verwerving in (goed) overleg op. We noemen dit overleg dan minnelijke onteigening. De Grondwet en de Onteigeningswet kennen zeer strenge regels waaronder (minnelijke) onteigening mag plaats vinden; uitgebreide rechtspraak heeft die regels verder uitgewerkt. LandRaad kent deze wetten en regels als geen ander. Als u te maken krijgt met verwerving van uw eigendom door de overheid (minnelijke onteigening door bijvoorbeeld de Staat (Rijkswaterstaat), provincie,  gemeente, Prorail of waterschap), dan is dergelijke kennis onmisbaar om voor u een passende schadeloosstelling af te dwingen.

 

Is LandRaad echt onafhankelijk?

Als u te maken krijgt met bijvoorbeeld de verwerving van gronden of gebouwen voor de aanleg van een weg, een fietspad, een nieuwe woonwijk, een industrieterrein, dijkversterking, dijkverzwaring enz., zorg dan in ieder geval voor een volledig onafhankelijke adviseur, die alleen úw belangen behartigt. Doordat LandRaad nooit voor de overheid werkt, bent u echt verzekerd van dat onafhankelijke advies. Wij zijn trouwens één van de weinige adviesbureaus in Nederland die deze werkwijze onverkort hanteren. Wij vinden namelijk dat uw adviseur enkel en alleen úw belangen mag en kan dienen. De deskundigen van LandRaad zijn ingeschreven in het Register DOBS, het register voor onteigeningsdeskundigen in Nederland en tevens lid van de Vereniging voor Onteigeningsrecht (VVOR).

 

Hoe gaat (minnelijke) onteigening in zijn werk?

Allereerst inventariseren wij samen met u de mogelijkheden. Daarna taxeren wij uw object en stellen de diverse schade-onderdelen vast. Wij onderhandelen namens u als het gaat om verkoop van uw grond, verplaatsing van uw bedrijf of woning en over mogelijke waardevermindering van het overblijvende deel (het resterende). Dergelijke trajecten kunnen soms meerdere jaren duren en het is onze ervaring dat het voor cliënten prettig is dat zij hun zorgen hierover helemaal bij hun adviseur kunnen achterlaten. Ook zorgen wij, na een gesloten akkoord, voor waterdichte juridische overeenkomsten. Als een minnelijke oplossing niet mogelijk blijkt en er geprocedeerd moet worden, dan werkt LandRaad samen met gespecialiseerde onteigeningsadvocaten. Wij hebben in vele zaken méér dan gelijk gekregen!

 

Wie betaalt dat allemaal?

 De wet zegt expliciet dat u zich mag laten bijstaan door een onteigeningsdeskundige. Van u kan namelijk niet worden verwacht dat u voldoende kennis hebt van dit soort zaken. Daarom moeten de kosten die u hiervoor moet maken, door de overheid betaald worden. Maak hiervan gebruik en wacht daar ook niet te lang mee, want juist het bepalen van de meest gunstige uitgangspunten voor het bepalen van schadeloosstelling is bij (minnelijke) onteigening cruciaal. Kijkt u ook eens bij onze Projecten (boven, in de navigatiebalk), dan leest u wat wij voor mensen kunnen betekenen.

Onteigening

Diensten