Onteigening

Taxaties

Planschade

Juridisch advies

Aan/
verkoop

Diensten

LandRaad verleent haar diensten in bijna heel Nederland en adviseert ondernemers en burgers bij grote (infra-)werken, zoals bij de aanleg van de Blankenburgtunnel, de Betuweroute, de realisatie van het Leidse Rijn gebied Utrecht, de aanleg van de N18 en snelweg A15, Ruimte voor de Rivier, natuurcompensatie enz..

Maar ook als het gaat om meer kleinschalige, maar voor u zeker niet minder belangrijke vraagstukken gaat. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een fietspad, een wijziging van een bestemmingsplan, een planschadeverzoek. Als het gaat om dergelijke, vaak complexe kwesties, is het groot belang dat adequate kennis bij uw adviseur aanwezig is. Specialisme is hetgeen u hiervoor zoekt. Maak daarom kennis met onze vakgebieden.

Projecten LandRaad

Aanleg hoogwatergeul
Aanleg hoogwatergeul
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advisering diverse pachtgeschillen
Advisering diverse pachtgeschillen
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Doortrekking Rijksweg A15
Doortrekking Rijksweg A15
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Ontzanding Maasprojecten
Ontzanding Maasprojecten
Planschadeverzoeken
Planschadeverzoeken
Veessen-Wapenveld
Veessen-Wapenveld
Verplaatsing agrarisch bedrijf
Verplaatsing agrarisch bedrijf

Reviews

Ruud en Wil Meijer, akkerbouwbedrijf in Epse/Deventer:

“De gemeente Deventer heeft ons moeten uitkopen vanwege de aanleg van het bedrijvenpark A1. Onze adviseur, Huub Jansen van LandRaad, heeft ons prima bijstaan in dat toch langdradige proces; ambtelijke molens draaien echt langzaam. Samen hebben we een nieuwe locatie gevonden, aangekocht en gerealiseerd. We wonen en werken nu op een prachtige nieuwe plek in Epse. Terugblikkend zijn we, al met al, zeer tevreden!!”

Eric en Marion Albers, melkveehouders te Drempt (Gld.)

“Marion en ik denken dat de toevoegde waarde van Huub, naast zijn kennis van contracten, wet- en regelgeving en de lokale grondmarkt, voor ons ook zat in zijn vermogen om het overzicht te houden over het gehele proces. Hierdoor hebben wij de juiste keuzes kunnen maken”. Klik hier voor het hele verhaal van de verplaatsing van hun boerderij van Twello naar Drempt.

Meer Reviews lezen?