Onteigening

Taxaties

Planschade

Juridisch advies

Aan/
verkoop

Verplaatsing agrarisch bedrijf

Melkveehouder Eric Albers schakelde adviesbureau LandRaad in toen hij enige jaren geleden te horen kreeg van de gemeente Voorst dat zijn agrarisch bedrijf, vanwege woningbouwplannen, niet langer in Twello gevestigd kon blijven. Samen met zijn adviseur Huub Jansen liep hij een pad dat uiteindelijk leidde tot de realisatie van een volledig nieuw melkveebedrijf, zo’n 55 ha groot, aan de Tolstraat in Drempt, geschikt voor 150 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Dat ging niet zonder slag of stoot.

Eric Albers:  “Het verplaatsen van je bedrijf naar een nieuwe locatie is geen sinecure, dat kan ik nu wel zeggen. Het was al niet eenvoudig om afscheid te nemen van de voor ons zo vertrouwde plek in Twello en als je die beslissing dan eenmaal hebt genomen, dan blijkt dat het stichten van een nieuw, toekomstbestendig bedrijf in Nederland ook niet makkelijk, om het maar heel voorzichtig te zeggen. Het vinden van een goede locatie, het verkrijgen van passende vergunningen, het overleg met gemeente, provincie,  buurtbewoners enz., enz.., het heeft veel tijd en energie gekost. We hebben stevig moeten onderhandelen en ook nog enkele juridische procedures moeten voeren om het bedrijf vergund te krijgen. Gelukkig is het alle moeite meer dan waard geweest en ons nieuwe bedrijf draait inmiddels prima. Marion en ik denken dat de toevoegde waarde van Huub, naast zijn kennis van contracten, wet- en regelgeving en de lokale grondmarkt, voor ons ook zat in zijn vermogen om het overzicht te houden over het gehele proces. Hierdoor hebben wij de juiste keuzes kunnen maken. Dat overzicht kun je als boer echt niet hebben, daarvoor is het allemaal veel te complex. Of het nog beter kan, weet je natuurlijk nooit, maar wij kijken er met een heel goed gevoel op terug. Voor ons is Huub nu onze huisadviseur geworden als het gaat om grondzaken”.

Projecten LandRaad

Aanleg hoogwatergeul
Aanleg hoogwatergeul
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advisering diverse pachtgeschillen
Advisering diverse pachtgeschillen
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Doortrekking Rijksweg A15
Doortrekking Rijksweg A15
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Ontzanding Maasprojecten
Ontzanding Maasprojecten
Planschadeverzoeken
Planschadeverzoeken
Veessen-Wapenveld
Veessen-Wapenveld
Verplaatsing agrarisch bedrijf
Verplaatsing agrarisch bedrijf

Reviews

Frans Reuvers, houthandel in Medel/Tiel:

“Mijn bedrijf lag volgens het Bedrijvenpark Medel behoorlijk in de weg, dus moest ik opkrassen naar elders. Ik kreeg een tip om LandRaad in Arnhem eens te bellen voor advies. Nou, daar heb ik geen spijt van gehad; die jongens hebben echt verstand van zaken. Petje af!”

Mr. Dominique van Dijk, onteigeningsadvocaat bij VanGoud Advocaten, Arnhem:

“ik schakel LandRaad graag in als deskundig bureau in onteigeningszaken. Constructief en ter zake zeer kundig”.

Meer Reviews lezen?