Onteigening

Taxaties

Planschade

Juridisch advies

Aan/
verkoop

Nieuws

“A15 adviseur belangrijk”
Over het nut en de noodzaak van een onteigeningsadviseur.
Lees artikel
“Bodemprocedures”
Lees over de wereld van grondzaken, over speculanten en over de (diepe) valkuilen.
Lees artikel
“73 mille om daling waarde woning”
Planschade vanwege het Bedrijventerrein A18 in Wehl/Doetinchem.
Lees artikel
“Bijzondere geschiktheid van een zandwinplas: over water, klei en geld……”
Cliënt LandRaad wint onteigeningsprocedure van de Staat der Nederlanden
Lees artikel
“Onteigening: trage procedures groter probleem dan de regels”.
Lees artikel
“Onteigening: trage procedures groter probleem dan de regels”.
Lees artikel
LandRaad steunt lokale verenigingen, zowel in de landbouw, maar ook bij cultuur en sport. Zo sponsoren wij het Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK De Liemers) en LTO Noord De Liemers/Montferland. Verder steunt LandRaad het jaarlijkse concours-hipique in Zevenaar en draagt een jeugdteam van voetbalclub SML uit Arnhem de naam van LandRaad. Daar worden wij vrolijk van!
Lees artikel
LandRaad en haar cliënt, de familie Scholten uit Haaksbergen, werkten mee aan een documentaire van het Kadaster.
Lees artikel

Projecten LandRaad

Aanleg hoogwatergeul
Aanleg hoogwatergeul
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advisering diverse pachtgeschillen
Advisering diverse pachtgeschillen
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Doortrekking Rijksweg A15
Doortrekking Rijksweg A15
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Ontzanding Maasprojecten
Ontzanding Maasprojecten
Planschadeverzoeken
Planschadeverzoeken
Veessen-Wapenveld
Veessen-Wapenveld
Verplaatsing agrarisch bedrijf
Verplaatsing agrarisch bedrijf

Reviews

Jean-Paul Ten Hag, melkveeveehouder in Haaksbergen:

"LandRaad heeft ons bijgestaan toen RWS direct naast onze ligboxenstal een weg wilde aanleggen; daar heeft Huub Jansen een stokje voor gestoken. Inmiddels hebben we een nieuwe stal kunnen bouwen. Ook voor andere grondzaken doen we nu beroep op Huub. Voor ons een vertrouwenspersoon!”

Eric en Marion Albers, melkveehouders te Drempt (Gld.)

“Marion en ik denken dat de toevoegde waarde van Huub, naast zijn kennis van contracten, wet- en regelgeving en de lokale grondmarkt, voor ons ook zat in zijn vermogen om het overzicht te houden over het gehele proces. Hierdoor hebben wij de juiste keuzes kunnen maken”. Klik hier voor het hele verhaal van de verplaatsing van hun boerderij van Twello naar Drempt.

Meer Reviews lezen?