Onteigening

Taxaties

Planschade

Juridisch advies

Aan/
verkoop

Dijkverzwaring / versterking / verbreding

Om Nederland droog en veilig te houden staan de komende jaren diverse grote projecten voor dijkverzwaring, dijkversterking en dijkverruiming op stapel. De waterschappen zijn op dit moment druk doende om de vele plannen uit te werken, zodat voor iedereen duidelijk wordt welke maatregelen genomen (moeten) worden. Deze maatregelen kunnen voor u zeer ingrijpend zijn; u moet misschien een deel van uw tuin, erf of landbouwgrond afstaan of misschien dient uw huis aangekocht te worden. Ook kan uw eigendom in waarde verminderen als gevolg van de maatregelen. Specialistenwerk! LandRaad kan u bijstaan als het gaat over procedures, schade en vergoedingen. Voor de diverse plannen in uw gebied verwijzen wij u ook naar de websites van de diverse waterschappen, zoals www.dijkverbetering.waterschaprivierenland.nl, www.wrij.nl (Rijn en IJssel), www.vallei-veluwe.nl, www.wdodelta.nl (Drents Overijsselse Delta) en www.wshd.nl (Hollandse Delta), waar u de plannen die op uw eigendom betrekking hebben, terug kunt vinden.

Projecten LandRaad

Aanleg hoogwatergeul
Aanleg hoogwatergeul
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advisering diverse pachtgeschillen
Advisering diverse pachtgeschillen
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Doortrekking Rijksweg A15
Doortrekking Rijksweg A15
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Ontzanding Maasprojecten
Ontzanding Maasprojecten
Planschadeverzoeken
Planschadeverzoeken
Veessen-Wapenveld
Veessen-Wapenveld
Verplaatsing agrarisch bedrijf
Verplaatsing agrarisch bedrijf

Reviews

Mr. Dominique van Dijk, onteigeningsadvocaat bij VanGoud Advocaten, Arnhem:

“ik schakel LandRaad graag in als deskundig bureau in onteigeningszaken. Constructief en ter zake zeer kundig”.

Ruud en Wil Meijer, akkerbouwbedrijf in Epse/Deventer:

“De gemeente Deventer heeft ons moeten uitkopen vanwege de aanleg van het bedrijvenpark A1. Onze adviseur, Huub Jansen van LandRaad, heeft ons prima bijstaan in dat toch langdradige proces; ambtelijke molens draaien echt langzaam. Samen hebben we een nieuwe locatie gevonden, aangekocht en gerealiseerd. We wonen en werken nu op een prachtige nieuwe plek in Epse. Terugblikkend zijn we, al met al, zeer tevreden!!”

Meer Reviews lezen?