Taxaties

Diensten:

Taxaties

Taxatie van boerderijen en ander landelijk vastgoed

De taxateurs van LandRaad zijn gecertificeerd en opgenomen in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) voor de Kamer Landelijk als Agrarisch Vastgoed. Daarnaast zijn de deskundigen van LandRaad ingeschreven in het Register DOBS, het deskundigenregister voor onteigening en bestuursrechtelijke schadevergoedingen. Permanente bijscholing garandeert de vereiste kwaliteit van onze waarde taxaties van uw onroerende zaken, waarbij afstemming met uw accountant en fiscalist voor ons een vereiste is. Wij taxeren voor u onder meer bedrijfsoverdrachten, bedrijfsbeëindiging, verkoop, pachtwaarderingen en stellen schadetaxaties voor diverse doeleinden op, zoals schadeloosstellingen vanwege (minnelijke) onteigening, planschadetaxaties, taxaties ter bepaling van nadeelcompensatie (bijv. peilbesluiten e.d.) en verkooptaxaties.

Projecten LandRaad

Aanleg hoogwatergeul
Aanleg hoogwatergeul
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advisering diverse pachtgeschillen
Advisering diverse pachtgeschillen
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Doortrekking Rijksweg A15
Doortrekking Rijksweg A15
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Ontzanding Maasprojecten
Ontzanding Maasprojecten
Planschadeverzoeken
Planschadeverzoeken
Veessen-Wapenveld
Veessen-Wapenveld
Verplaatsing agrarisch bedrijf
Verplaatsing agrarisch bedrijf

Reviews

Ruud en Wil Meijer, akkerbouwbedrijf in Epse/Deventer:

“De gemeente Deventer heeft ons moeten uitkopen vanwege de aanleg van het bedrijvenpark A1. Onze adviseur, Huub Jansen van LandRaad, heeft ons prima bijstaan in dat toch langdradige proces; ambtelijke molens draaien echt langzaam. Samen hebben we een nieuwe locatie gevonden, aangekocht en gerealiseerd. We wonen en werken nu op een prachtige nieuwe plek in Epse. Terugblikkend zijn we, al met al, zeer tevreden!!”

Eric en Marion Albers, melkveehouders te Drempt (Gld.)

“Marion en ik denken dat de toevoegde waarde van Huub, naast zijn kennis van contracten, wet- en regelgeving en de lokale grondmarkt, voor ons ook zat in zijn vermogen om het overzicht te houden over het gehele proces. Hierdoor hebben wij de juiste keuzes kunnen maken”. Klik hier voor het hele verhaal van de verplaatsing van hun boerderij van Twello naar Drempt.

Meer Reviews lezen?