Taxaties

Diensten:

Taxaties

Taxatie van boerderijen en ander landelijk vastgoed

De taxateurs van LandRaad zijn gecertificeerd en opgenomen in het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) voor de Kamer Landelijk als Agrarisch Vastgoed. Daarnaast zijn de deskundigen van LandRaad ingeschreven in het Register DOBS, het deskundigenregister voor onteigening en bestuursrechtelijke schadevergoedingen. Permanente bijscholing garandeert de vereiste kwaliteit van onze waarde taxaties van uw onroerende zaken, waarbij afstemming met uw accountant en fiscalist voor ons een vereiste is. Wij taxeren voor u onder meer bedrijfsoverdrachten, bedrijfsbeëindiging, verkoop, pachtwaarderingen en stellen schadetaxaties voor diverse doeleinden op, zoals schadeloosstellingen vanwege (minnelijke) onteigening, planschadetaxaties, taxaties ter bepaling van nadeelcompensatie (bijv. peilbesluiten e.d.) en verkooptaxaties.

Projecten LandRaad

Aanleg hoogwatergeul
Aanleg hoogwatergeul
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advisering diverse pachtgeschillen
Advisering diverse pachtgeschillen
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Doortrekking Rijksweg A15
Doortrekking Rijksweg A15
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Ontzanding Maasprojecten
Ontzanding Maasprojecten
Planschadeverzoeken
Planschadeverzoeken
Veessen-Wapenveld
Veessen-Wapenveld
Verplaatsing agrarisch bedrijf
Verplaatsing agrarisch bedrijf

Reviews

Mr. Dominique van Dijk, onteigeningsadvocaat bij VanGoud Advocaten, Arnhem:

“ik schakel LandRaad graag in als deskundig bureau in onteigeningszaken. Constructief en ter zake zeer kundig”.

Jean-Paul Ten Hag, melkveeveehouder in Haaksbergen:

"LandRaad heeft ons bijgestaan toen RWS direct naast onze ligboxenstal een weg wilde aanleggen; daar heeft Huub Jansen een stokje voor gestoken. Inmiddels hebben we een nieuwe stal kunnen bouwen. Ook voor andere grondzaken doen we nu beroep op Huub. Voor ons een vertrouwenspersoon!”

Meer Reviews lezen?