Onteigening

Taxaties

Planschade

Juridisch advies

Aan/
verkoop

Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur

In Veessen verrees langs de IJssel Natuurboerderij Villa Bakhuis. De boerderij is het resultaat van een samenwerking tussen maatschap Hassink en Stichting De Nijensteen. Waar de Stichting De Nijensteen, die al eerder op haar bezit diverse agrarische activiteiten uitoefende, zoals een rundveehouderij met Brandrode runderen, benut de familie Hassink vanaf mei 2015 een nieuw gebouwde veestal voor het huisvesten van mannelijk en vrouwelijk jongvee.

Het plan voor de natuurboerderij is ontstaan in overleg tussen De Nijensteen en de familie Hassink, die een eindje verderop langs de IJsseldijk in Oene een melkveebedrijf heeft. Albert Hassink boert daar met zijn oom, tante en jongere broer in maatschap. Zijn ouders zijn ook nog zeer betrokken bij het bedrijf. “Net als De Nijensteen hechten we veel waarde aan duurzame landbouw in combinatie met beheer van natuur. Het was dan ook al snel duidelijk dat er goede mogelijkheden waren om elkaar te versterken.”

Maatschap Hassink bouwde de veestal en restaureert het koetshuis. De Stichting bouwt een folly van de voormalige villa Bakhuis en herstelt de slingertuin. Dit alles wordt, inclusief 32 hectare grond, in 30-jarige erfpacht uitgegeven aan de maatschap. De grond is voor een deel agrarische grond en voor een deel grond met natuurbestemming. ,,Grondgebondenheid vinden we essentieel voor de toekomst van ons bedrijf. Natuurgrond kan daar een prima rol bij spelen”.

Vergunningen

Een grote uitdaging voor beide partijen was het verkrijgen van vergunningen voor rundveestallen op de plek van voormalig villa Bakhuis. Op de locatie rustte geen agrarische bestemming;  evenmin was er een milieuvergunning of een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet. Dankzij een uitstekend team van specialisten, waaronder de adviseur van Hassink, Frans Kütschruiter van LandRaad Advies, is het toch gelukt. De nieuwe natuurboerderij krijgt de ruimte voor het huisvesten van 285 stuks jongvee.

Theo Hoogeveen, projectleider namens de Stichting: ,,Uiteindelijk kwam het neer op het verwerven van draagvlak voor ons plan dat natuur en landbouw combineert bij alle betrokken partijen. Dat waren niet alleen gemeentelijke en provinciale overheden, maar ook instanties als het waterschap, natuurorganisaties en de projectorganisatie van Ruimte voor de Rivier die hier bij Veessen een hoogwatergeul realiseert. Hassink had zeven hectare grond in het gebied van de hoogwatergeul. Ik moet zeggen dat met name Frans Kütschruiter van LandRaad Advies daar voor alle betrokken partijen een goede rol in heeft vervuld; het was toch een kwestie om voor iedereen een “win-win situatie” te creëren.” Om een toename van ammoniakdepositie op nabijgelegen Natura 2000 gebieden te voorkomen, heeft De Nijensteen de ammoniakruimte overgenomen van twee agrarische bedrijven die stopten vanwege het project Ruimte voor de Rivier.

Hoogeveen benadrukt dat Natuurboerderij Villa Bakhuis een flinke maatschappelijke meerwaarde oplevert. ,,Naast aantrekkelijk ogende bedrijfsgebouwen ontstaat een landschapspark dat Hassink zal onderhouden. De Nijensteen betaalt de kosten van het aanleggen van een fietspad over het terrein van de natuurboerderij. Gemeente Heerde sluit het fietspad aan op het bestaande wegennet.” Het verplaatsen van het jongvee naar de nieuwe plek betekent voor Hassink dat er op de thuislocatie ruimte ontstaat. ,,Dat geeft mogelijkheden om meer melkkoeien te houden. Of en hoe snel dat gebeurt, is nog niet bekend. Dat hangt van allerlei factoren af, zoals de ontwikkeling van de melkprijs.”

Projecten LandRaad

Aanleg hoogwatergeul
Aanleg hoogwatergeul
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advisering diverse pachtgeschillen
Advisering diverse pachtgeschillen
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Doortrekking Rijksweg A15
Doortrekking Rijksweg A15
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Ontzanding Maasprojecten
Ontzanding Maasprojecten
Planschadeverzoeken
Planschadeverzoeken
Veessen-Wapenveld
Veessen-Wapenveld
Verplaatsing agrarisch bedrijf
Verplaatsing agrarisch bedrijf

Reviews

Jean-Paul Ten Hag, melkveeveehouder in Haaksbergen:

"LandRaad heeft ons bijgestaan toen RWS direct naast onze ligboxenstal een weg wilde aanleggen; daar heeft Huub Jansen een stokje voor gestoken. Inmiddels hebben we een nieuwe stal kunnen bouwen. Ook voor andere grondzaken doen we nu beroep op Huub. Voor ons een vertrouwenspersoon!”

Ruud en Wil Meijer, akkerbouwbedrijf in Epse/Deventer:

“De gemeente Deventer heeft ons moeten uitkopen vanwege de aanleg van het bedrijvenpark A1. Onze adviseur, Huub Jansen van LandRaad, heeft ons prima bijstaan in dat toch langdradige proces; ambtelijke molens draaien echt langzaam. Samen hebben we een nieuwe locatie gevonden, aangekocht en gerealiseerd. We wonen en werken nu op een prachtige nieuwe plek in Epse. Terugblikkend zijn we, al met al, zeer tevreden!!”

Meer Reviews lezen?