Juridisch advies grondzaken

Diensten:

Juridisch advies grondzaken

Regelgeving en contracten

Regelgeving wordt steeds complexer en verandert ook vaak. Denk aan regels rond ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen), Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), fiscale regels, huur, pacht en erfpacht. De adviseurs van LandRaad zijn juridisch geschoold en geven u kundig juridisch advies. Wij stellen waterdichte (koop)overeenkomsten, huur- en pachtcontracten enz. voor u op en zo nodig overleggen wij voor u met uw bank, accountant, fiscalist en notaris.

Rechten  van opstal, erfdienstbaarheden, kabels en leidingen

Ook regels rond zakelijke rechten, waarbij u moet denken aan het recht van opstal, erfdienstbaarheden, het recht van vruchtgebruik enz. zijn voor de bewoners van het landelijk gebied van groot belang. Wij onderhandelen voor u met professionele partijen als TenneT, Gasunie, Vitens, Enexis en Vattenfall over het (ver)leggen van kabels en leidingen, gasbuizen, trafohuisjes enz. Doordat LandRaad zich dagelijks met dit soort kwesties bezig houdt, zijn wij in staat onze kennis up-to-date te houden en u van een grondig advies te voorzien. En vergeet niet: het is beter vooraf te vragen, dan achteraf te repareren!

Projecten LandRaad

Aanleg hoogwatergeul
Aanleg hoogwatergeul
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advisering diverse pachtgeschillen
Advisering diverse pachtgeschillen
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Doortrekking Rijksweg A15
Doortrekking Rijksweg A15
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Ontzanding Maasprojecten
Ontzanding Maasprojecten
Planschadeverzoeken
Planschadeverzoeken
Veessen-Wapenveld
Veessen-Wapenveld
Verplaatsing agrarisch bedrijf
Verplaatsing agrarisch bedrijf

Reviews

Ruud en Wil Meijer, akkerbouwbedrijf in Epse/Deventer:

“De gemeente Deventer heeft ons moeten uitkopen vanwege de aanleg van het bedrijvenpark A1. Onze adviseur, Huub Jansen van LandRaad, heeft ons prima bijstaan in dat toch langdradige proces; ambtelijke molens draaien echt langzaam. Samen hebben we een nieuwe locatie gevonden, aangekocht en gerealiseerd. We wonen en werken nu op een prachtige nieuwe plek in Epse. Terugblikkend zijn we, al met al, zeer tevreden!!”

Albert Hassink, melkveehouder in Oene/Veessen:

“Ik ben trots op onze nieuwe Natuurboerderij Villa Bakhuis en zeer tevreden over de dienstverlening van Frans Kütschruiter”. Klik hier voor het hele verhaal van Albert Hassink"

Meer Reviews lezen?