Juridisch advies grondzaken

Diensten:

Juridisch advies grondzaken

Regelgeving en contracten

Regelgeving wordt steeds complexer en verandert ook vaak. Denk aan regels rond ruimtelijke ordening (bestemmingsplannen), Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), fiscale regels, huur, pacht en erfpacht. De adviseurs van LandRaad zijn juridisch geschoold en geven u kundig juridisch advies. Wij stellen waterdichte (koop)overeenkomsten, huur- en pachtcontracten enz. voor u op en zo nodig overleggen wij voor u met uw bank, accountant, fiscalist en notaris.

Rechten  van opstal, erfdienstbaarheden, kabels en leidingen

Ook regels rond zakelijke rechten, waarbij u moet denken aan het recht van opstal, erfdienstbaarheden, het recht van vruchtgebruik enz. zijn voor de bewoners van het landelijk gebied van groot belang. Wij onderhandelen voor u met professionele partijen als TenneT, Gasunie, Vitens, Enexis en Vattenfall over het (ver)leggen van kabels en leidingen, gasbuizen, trafohuisjes enz. Doordat LandRaad zich dagelijks met dit soort kwesties bezig houdt, zijn wij in staat onze kennis up-to-date te houden en u van een grondig advies te voorzien. En vergeet niet: het is beter vooraf te vragen, dan achteraf te repareren!

Projecten LandRaad

Aanleg hoogwatergeul
Aanleg hoogwatergeul
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advisering diverse pachtgeschillen
Advisering diverse pachtgeschillen
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Doortrekking Rijksweg A15
Doortrekking Rijksweg A15
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Ontzanding Maasprojecten
Ontzanding Maasprojecten
Planschadeverzoeken
Planschadeverzoeken
Veessen-Wapenveld
Veessen-Wapenveld
Verplaatsing agrarisch bedrijf
Verplaatsing agrarisch bedrijf

Reviews

Mr. Dominique van Dijk, onteigeningsadvocaat bij VanGoud Advocaten, Arnhem:

“ik schakel LandRaad graag in als deskundig bureau in onteigeningszaken. Constructief en ter zake zeer kundig”.

Eric en Marion Albers, melkveehouders te Drempt (Gld.)

“Marion en ik denken dat de toevoegde waarde van Huub, naast zijn kennis van contracten, wet- en regelgeving en de lokale grondmarkt, voor ons ook zat in zijn vermogen om het overzicht te houden over het gehele proces. Hierdoor hebben wij de juiste keuzes kunnen maken”. Klik hier voor het hele verhaal van de verplaatsing van hun boerderij van Twello naar Drempt.

Meer Reviews lezen?