Onteigening

Taxaties

Planschade

Juridisch advies

Aan/
verkoop

Kinderdagverblijf Pepeloentje

Onteigening is één van de specialismen van adviesbureau LandRaad. Gelukkig kan vaak,  door goed overleg tussen onteigenaar (bijv. gemeente, provincie, Rijk, Prorail, waterschap) en de ondernemer (of burger) een  gerechtelijke onteigeningsprocedure worden voorkomen. Het is dan wel van groot belang dat de belanghebbende zich bewust is van al zijn rechten, waarop hij zich mag beroepen. Eigendom is immers een groot goed en is daarom goed geborgd in de Onteigeningswet.

Zo meldde Rijkswaterstaat zich in 2014 bij de familie Van Kerkhoff, eigenaar van Kinderdagverblijf Pepeloentje in Groessen (gemeente Duiven), vanwege de geplande doortrekking van de snelweg A15. Uit de plantekeningen bleek dat het kinderdagverblijf, door de aanleg van deze snelweg, in de toekomst niet op de bestaande locatie gehandhaafd zal kunnen blijven. Van Kerkhoff wilde echter niet lijdzaam afwachten op (langdurige) besluitvorming en schakelde Frans Kütschruiter van LandRaad in om hem hierin van advies te dienen. Samen stelden zij een plan van aanpak op dat er toe moest leiden dat een passende schadeloosstelling zou worden ontvangen, waarmee hun kinderdagverblijf Pepeloentje op afzienbare termijn weer in de directe omgeving gevestigd zal kunnen worden. De (kleine) klantjes van Pepeloentje wonen immers allemaal in de buurt!

Als het over verplaatsing van een onroerend goed (bedrijf/woonhuis e.d.) gaat, dient niet alleen de vermogensschade ( = waarde eigendom) vergoed te worden, maar ook de financieringsschade en alle andere, bijkomende kosten. De  ondernemer (of burger) dient immers in dezelfde financiële positie terug gebracht te worden als voor de ontneming. Zelfs de kosten die de benadeelde moet maken om deskundige hulp in te roepen, dienen hierbij aan hem/haar vergoed te worden.

De familie Van Kerkhoff is erg tevreden over de gang van zaken en de uitkomsten van de onderhandelingen. Het plan van aanpak is helemaal uitgevoerd: financieel is het allemaal goed geregeld, het bestaande kinderdagverblijf kan nog een behoorlijke tijd op de huidige locatie verder en in de tussentijd kan het nieuwe Pepeloentje weer vorm te krijgen. Nog leuker dan het al was!

Kinderdagverblijf Pepeloentje is een mooi voorbeeld van de werkwijze van LandRaad: eerst goed luisteren naar de wensen van de cliënt, vervolgens samen een plan van aanpak opstellen en in goed overleg samen tot het gewenste resultaat komen. Helder, tijdig en passend.

Projecten LandRaad

Aanleg hoogwatergeul
Aanleg hoogwatergeul
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advies projectontwikkeling woningbouw en industrie
Advisering diverse pachtgeschillen
Advisering diverse pachtgeschillen
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Dijkverzwaring / versterking / verbreding
Doortrekking Rijksweg A15
Doortrekking Rijksweg A15
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Kinderdagverblijf Pepeloentje
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Natuurboerderij Bakhuis bindt landbouw en natuur
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Onteigening bedrijven Ridderkerk
Ontzanding Maasprojecten
Ontzanding Maasprojecten
Planschadeverzoeken
Planschadeverzoeken
Veessen-Wapenveld
Veessen-Wapenveld
Verplaatsing agrarisch bedrijf
Verplaatsing agrarisch bedrijf

Reviews

Albert Hassink, melkveehouder in Oene/Veessen:

“Ik ben trots op onze nieuwe Natuurboerderij Villa Bakhuis en zeer tevreden over de dienstverlening van Frans Kütschruiter”. Klik hier voor het hele verhaal van Albert Hassink"

Mr. Dominique van Dijk, onteigeningsadvocaat bij VanGoud Advocaten, Arnhem:

“ik schakel LandRaad graag in als deskundig bureau in onteigeningszaken. Constructief en ter zake zeer kundig”.

Meer Reviews lezen?